Skip to content
NOWOŚĆ!!!
Zrób sam
ewidencję opłat
środowiskowych on-line


zrobisz to w
5 min. za 19 zł

Świetlówki – jaki kod odpadu?

napisane przez Zespół ekolia.pl w dniu 24 października 2012

Jak prawidłowo przeprowadzić klasyfikacje odpadu?

Często mamy problem z prawidłową klasyfikacją odpadów. Wielu z nas zastanawia się pod jakim kodem sklasyfikować świetlówki. Mamy do wyboru dwa kody 16 02 13* oraz 20 01 21*. Który kod jest właściwy? Jak wybrać kod odpadu, który umożliwi wykonanie prawidłowej ewidencji odpadów?

Dla zużytych świetlówek (lamp fluorescencyjnych) oba kody, zgodnie z katalogiem odpadów są prawidłowe:

- 16 02 13* - zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12; oraz

- 20 01 21* - lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć.

Kod przydziela się w zależności od miejsca powstania tego odpadu:

- 16 02 13* - jeżeli odpad pochodzi z zastosowań przemysłowych – od przedsiębiorstw. Zakwalifikujemy tu: świetlówki liniowe, wyładowcze lampy sodowe i rtęciowe, lampy UV, a także m.in. świetlówki z solarium.

- 20 01 21* - jeżeli odpad powstał w gospodarstwie domowym np. u Pana Nowaka; wtedy jest to odpad z grupy odpadów komunalnych.

Należy pamiętać, że odpady komunalne to odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych (art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy o odpadach).

UWAGA! W przypadku tradycyjnego oświetlenia żarowego, niezawierającego niebezpiecznych substancji i elementów, właściwa wydaje się klasyfikacja pod kodem 16 02 14 - zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13.

Korzystając z powyższej wiedzy będziesz mógł bez problemu wypełnić kartę ewidencji odpadu oraz kartę przekazania odpadu, czyli prawidłowo prowadzić ewidencję odpadów.


Podstawa prawna:

Kategorie → Odpady

Brak komentarzy

Zostaw komentarz